NAJBARDZIEJ LIFESTYLOWE MIEJSCE NA MAPIE WARSZAWY!

Wolumetria

Modelowanie brody – 1,0 ml
cena: 1000 PLN

Modelowanie policzków 1,0 ml
cena: 1000 PLN

Modelowanie żuchwy – 1,0 ml
cena: 1000 PLN

Wolumetria – wypełniacz tkankowy – hydroksyapatyt wapnia 1,5 ml
cena: 1500 PLN